Meertv.nl

MEERtv omschrijft zichzelf als hét medium waarop items en films over kunst en cultuur in Utrecht getoond worden, zowel via tv als via internet.

De website van MEERtv dient o.a. als podium voor de diverse films en items. En biedt tevens een uitgebreidde cultuuragenda.

Omdat de site uit haar voegen aan het groeien was is de site opnieuw gebouwd in ASP.
De oorspronkelijke vormgeving is hierbij zoveel mogelijk intact gehouden.
Bezoekers kunnen nu de site veel gemakkelijker raadplegen o.a. door de verschillende zoek mogelijkheden binnen de site.
Er is ook een beheermodule gebouwd, zodat de site eenvoudig bijgehouden kan worden.

Info:
Restyling bestaande site en uitbreiding met CMS in ASP door Knip & Plak.

Website:
www.meertv.nl


oosterdijkers
meertv
oosterdijkers-oosterdijk
<< Terug